Over kanoën‎ > ‎

Veilig en plezierig varen

Vaarregels en tips

Met een kano bent u kwetsbaar. Houd daarom rekening met het andere vaarverkeer en met slecht weer. Onderstaande regels, verzoeken adviezen en tips zijn samengesteld door het Gewest West van de Nederlandse Kano Bond (NKB).

Vaarregels

 • Op het water, in sloten, vaarten en kanalen, altijd rechts (=stuurboordwal) houden.
 • Op groot water buiten de eventuele vaargeulen blijven.
 • Houd rekening met andere watersporters, laat tijdig en duidelijk zien wat u van plan bent en geef zoveel mogelijk voorrang.
 • Laat vissers, fuiken, visnetten e.d. met rust en passeer ze op ruime afstand.
 • Als u gaat kanovaren moet u kunnen zwemmen, zo niet dan is een zwemvest verplicht.
 • Ga nooit alleen varen en meld thuis waar u gaat varen.
 • Zorg voor voldoende drijfvermogen in de kano (drijflichamen/luchtzakken)
 • Op groter water, zeker bij lagere temperaturen, binnen zwembereik van de oever blijven. Bij koud weer is een wetsuit  (of droogpak) en zwemvest aan te bevelen.
 • Blijf op veilige afstand van stuwen en waterinlaten.
 • Ga bij onweer direct van het water af.

Vriendelijke verzoeken

 • Gedraag u als gast en bewaar de rust.
 • Ga alleen het land op bij daarvoor bestemde en aangegeven plaatsen.
 • Verstoor de vogels en hun nesten niet.
 • Pluk of vernietig geen planten op de oevers of in het water. Vele zijn beschermde soorten.
 • Vaar niet in rietkragen.
 • Laat vee met rust en voeder de dieren niet.
 • Vanzelfsprekend neemt u uw eigen afval mee en deponeert dat in de daarvoor bestemde bakken.
 • Laat muskusratvallen met rust.

Adviezen en tips

 • Bij de bepaling van de duur van de tocht kunt u uitgaan van een gemiddelde vaarsnelheid van 5-7 km per uur voor de geoefende kanovaarder en 3-4 km per uur voor de beginnende vaarder. Denk ook aan de noodzakelijke pauzes. De geoefende kanovaarder kan 20 tot 30 km per dag varen en de ongeoefende vaarder zal ca. 10 km per dag varen
 • Zorg voor een goede waterkaart (ANWB 1:50.000); deze is nodig bij de tochtvoorbereiding en tijdens de tocht om de weg te vinden en alternatieven te zoeken in het geval dat wind en golven problemen gaan geven.
 • Stel u altijd op de hoogte van de weerberichten, zeker t.a.v. wind en onweer
 • Op sommige vaarwateren is er meer risico vanwege drukke scheepvaart. Beginners moeten extra voorzichtig zijn of deze wateren mijden.
 • Neem altijd reservekleding mee (of in de auto) die u waterdicht verpakt. Ook uw auto- en huissleutels, fototoestel, portemonnee en belangrijke papieren moet u waterdicht verpakken.
 • Ten aanzien van sluizen:

o   Bij veel sluizen kan er ook overgedragen worden.

o   Bij omhoog-schutten: blijf liggen in de buurt van de sluisdeur waardoor u bent binnengevaren, houd de kant en elkaar goed vast. Bij zelfbediening het water beheerst laten binnenstromen. Indien een sluiswachter aanwezig is, kunt u hem vragen rekening te houden met kanovaarders, wat overigens veelal gebeurt.

o   Bij omlaag-schutten: blijf ook nu liggen bij de deur waardoor u bent binnengevaren en houd elkaar en de kant goed vast. Het zakkende water geeft in het algemeen weinig problemen.

 • Vaar in dichte kroosvelden in één lijn achter elkaar